خرید آنلاین رابطه جهت گیری مذهبی و سواد والدین با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان


خرید آنلاین رابطه جهت گیری مذهبی و سواد والدین با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

رابطه جهت گیری مذهبی و سواد والدین با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

هدف از این پژوهش بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و سواد والدین با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان شهر ملکان بود

دانلود رابطه جهت گیری مذهبی و سواد والدین با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

سطح سواد جهت گیری خودکارآمدی دانش آموزان جهت گیری مذهبی و سواد والدین بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و سواد والدین با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان شهر ملکان دانلود مقاله مدیریت دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت آموزشی دانلود مقاله ترجمه شده رشته مدیریت آموزشی
دسته بندیمدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 52 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10

دانلود مقاله ترجمه شدهرشته مدیریت آموزشی

بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و سواد والدین با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان شهر ملکان

 

عنوان انگلیسی:

Discussing the relationship between religious orientation and parents’ education and Self efficacy among the students of the city of Malakan

چکیدههدف از این پژوهش بررسی رابطه جهت


ادامه مطلبhttp://urmugolum.ir/bestuniv/paper3681.html